SAARE KEKi Kena Elu Keskus on maja kui mikromaailm, mis on tulvil tugevaid tulevikku vaatavaid visioone ja tulevikuutoopiaid. Kompleks asub Kuressaare linnas otse Ringteel. See elegantseks skulptuuriks komponeeritud neofunktsionalistlik hoone pakub laialdast kogumit vormidest, ideedest ja lugudest, mida tuleviku tarbeks taaskasutada.